Résztvevők 2018

A konferencia regisztrált résztvevőinek listája:

Résztvevő neve Intézmény neve  Előadásának címe
Anetta Ádám Miskolci Egyetem Oktatás vagy tanítás? A módszertani váltás szükségessége a felsőoktatásban
Ardelean Timea Krisztina Partiumi Keresztény Egyetem Generation Z and the digital foreign language learning
Bajkó Norbert Szent István Egyetem Adatkezelésen innen a kompetencián túl!
Baka L. Patrik Selye János Egyetem A talio-elv uralta Héterdő
Balázs Dóra Debreceni Egyetem Úton a tudományos pálya felé –Természettudományos pálya vizsgálata a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának hallgatói körében
Bálint Krisztián Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Mapping of the demand of educators in elementary schools in Subotica, Vojvodina, for fire protection training based on eLearning
Balló Zsófia Szent István University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Budapest Possibilities of Survival Skills Improvement in Higher Education
Barna Hajnalka Partium Christian University Developing emotional competencies of students at Partium Christian University
Barta Ákos Szent István University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Budapest Possibilities of Survival Skills Improvement in Higher Education
Bartha Krisztina Partiumi Keresztény Egytem Óvodapedagógusok szakmai fejlődése – egy továbbképzés tanulságai
Belényi Emese Partiumi Keresztény Egyetem Az identitás mint az oktatási-nevelési inklúzió erőforrása egy sajátosan összetett kisebbségi helyzetben. Kutatás partiumi/erdélyi siket közösségekben
Berei Emese Beáta Emanuel University Oradea The academic benefits of students’ extracurricular engagements
Borbely Julianna Partiumi Keresztény Egyetem Developing Writing Skills in Class: A Curse or Blessing
Bordás Andrea Partiumi Keresztény Egyetem Tanító-, óvóképző szakos hallgatók pályakövetése a Partiumi Keresztény Egyetemen
Bökös Borbála Partium Christian University CAT Tools in Teaching Translation
Csapó Ildikó SZIE-GSZDI Examination of the effects on career choices in Hungary
Social skills development subject at Szent István University
Csillik Olga Budapesti Corvinus Egyetem Fókuszban a kompetenciafejlesztés - avagy a hard és soft skill integrált fejlesztése egy konkrét kurzus esetében
Darvay Sarolta Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Biológia Tanszék Az önreflexió szerepe a környezeti nevelés gyakorlatában
Sustainability education with sensitizing project among Transylvanian and Hungarian teacher training students
Debrenti Edith Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad Egy matematika probléma tanulságai
Domján M. Katalin Partiumi Keresztény Egyetem / Babes-Bolyai Tudományegyetem A FIT-Choice skála validálása a romániai magyar kisebbségi viszonyok között
Domonkosi Ágnes Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék A társas deixis szocializációs mintái az óvodai báb- és drámajátékban. Egy óvodapedagógus-képzésben zajló kísérlet tanulságai
Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem A szakképzésben oktató pedagógusok tehetségképe
A tehetségklíma összetevőinek vizsgálata
dr. Czeglédi Csilla Szent István Egyetem, Gödöllő Group coaching session in the development of talent management in businesses
Dr. Daruka Magdolna Budapesti Corvinus Egyetem Kompetenciafejlesztés a felsőoktatásban a szocioökonómiai változások tükrében
Dr. Gábor Erdei Debreceni Egyetem  
Dr. habil Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ A mentortanári prezentációk tanulságai
Dr. habil. Lőrincz Julianna Selye János Egyetem; Eszterházy Károly Egyetem A stíluskompetencia fejlesztése az anyanyelvtankönyvek elméleti stilisztikai anyagaival és gyakorlataival
dr. Horváth Zsófia-Irén Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tanárképző Intézet A családi környezet jellemzői és a tanulási tényezők közötti összefüggések vizsgálata romániai magyar középiskolás tanulók körében
Dr. Karácsony-Molnár Erika Apor Vilmos Katolikus Főiskola Néphagyomány az oktatásban
Dr. Karikó Sándor Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar A jóság mint a nevelés misztériuma (Miért kell hogy neveljünk?)
Dr. Kékes-Szabó Marietta Szegedi Tudományegyetem A veszteség pszichológiája

A preventív egészségpszichológia feladatai és lehetőségei az iskola világában

Dr. Kovács Krisztina SZTE JGYPK Integráló pedagógusok együttneveléssel kapcsolatos nézeteinek vizsgálata
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Budapesti Corvinus Egyetem New Technologies in Thought Development
Dr. Kővári Attila Dunaújvárosi Egyetem Középiskolai tehetséggondozás - Felkészítés az életen át tartó tanulásra
A legjelentősebb segítő és gátló tanulási tényezők vizsgálata az élethosszig tartó tanulás szempontjából
Dr. Lubinszki Mária ME BTK Tanárképző Intézet Az egzisztenciális pedagógia lehetőségei a tanárképzés szakmai önismeret kurzusain
Dr. Maior Enikő Partiumi Keresztény Egyetem Team Based learning
Dr. Mészáros Aranka Szent István Egyetem Social skills development subject at Szent István University
Csehné Dr. habil Papp Imola SZIE GTK Examination of the effects on career choices in Hungary
Dr. Pólin Irén II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász Gyógynövényismeret oktatása a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakos hallgatóinak egészségfejlesztési programjában
Dr. Sass Judit Budapesti Corvinus Egyetem A szakképzésben oktató pedagógusok tehetségképe

A tehetségklíma összetevőinek vizsgálata

dr. Szentes Erzsébet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tanárképző Intézet A családi környezet jellemzői és a tanulási tényezők közötti összefüggések vizsgálata romániai magyar középiskolás tanulók körében
Dr. Tóth Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
A debreceni rajziskola tanárai a 19. század elején
Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?
Individual Differences in Learning by Kolb’s Learning Styles
A „Lemorzsolódás” kutatás pilot vizsgálatának részeredményei a SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszékén
dr. Veresné dr. Valentinyi Klára Szent István Egyetem, Gödöllő Group coaching session in the development of talent management in businesses
Coaching, a "mindenható" módszer
Egri Tímea ME-BTK Tanárképző Intézet Az agresszió háttértényezőinek vizsgálata figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral élő tanulók körébe. A médiatudatosság felmérése egy longitudinális kutatás eredményei tükrében
Erdélyi Éva Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Nehéz, vagy nem nehéz, esetleg egyre nehezebb a matematika a gazdasági képzésen, és miért?
Gál Anikó Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar A tanítási tartalom változásai az értelmileg akadályozott tanulók intézeteiben a XX. század közepéig
Gál Katalin Partiumi Keresztény Egyetem A Partiumi Keresztény Egyetem akadémiai közösségének digitális kompetenciái
Gráf Rózsa Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Pszichopedagógus hallgatók felkészítése a korai intervenciós, fejlesztő tevékenységre
Gőgh Előd Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium Középiskolai tehetséggondozás - Felkészítés az életen át tartó tanulásra

A legjelentősebb segítő és gátló tanulási tényezők vizsgálata az élethosszig tartó tanulás szempontjából

Harangus Katalin Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar Számítógépes gondolkodás vizsgálata logikai feladatokkal
Hegyesi Franciska Óbudai Egyetem Az online oktatás-tanulás tapasztalatai műszaki képzést folytató egyetemen
Hill Katalin Eötvös Lóránd Tudományegyetem,Tanító-és Óvóképző Kar, Természettudományi Tanszék, Budapest, Magyarország, Az önreflexió szerepe a környezeti nevelés gyakorlatában
Sustainability education with sensitizing project among Transylvanian and Hungarian teacher training students
Holik Ildikó Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Practical questions of training technical teachers
Horváth Kinga Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, Szlovákia Hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata
Höfflerné Pénzes Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Comprehension of idioms in children with mild intellectual disability
Izsák Hajnalka Partiumi Keresztény Egyetem Special education programmes in Romanian penitenciaries
Janka Poráčová, Prof., MVDr., PhD. University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Biology, Slovakia Innovation of methods and forms of teaching the subject of biochemistry
Jármai Erzsébet Mária Budapesti Gazdasági Egyetem GKZ Neveljen-e vagy oktasson az egyetemi oktató?
Jaskóné dr. Gácsi Mária ME BTK Tanárképző Intézet A játék fontossága az óvodáskorú gyermek sajátos tevékenységében
Kanczné Nagy Katalin Selye János Egyetem Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszék A „Lemorzsolódás” kutatás pilot vizsgálatának részeredményei a SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszékén
Kapás Mónika PTE BTK 'Oktatás és Társadalom' Neveléstudományi Doktori Iskola A vajdasági általános iskolákban dolgozó pedagógusok meglátásai és egyben kihívásai a roma/cigány tanulók kisebbségi oktatását illetően
Karászi Zsuzsanna Debreceni Egyetem Évektől lélekig!? Állami és egyházi felsőoktatási intézmények óvó- és tanítóképzős hallgatóinak vallásossága a Partium régióban
Karl József Debreceni Egyetem  
Karlowits-Juhász Orchidea ME BTK Tanárképző Intézet Ismerős idegen. Egy kvalitatív kutatás és ami mögötte van
Kautnik András Szent Gellért Katolikus Gimnázium Minőségbiztosítás az online tanulási folyamatokban
Kártyás Gyula Óbudai Egyetem Az online oktatás-tanulás tapasztalatai műszaki képzést folytató egyetemen
Knausz Imre Miskolci Egyetem „…milyen egy ember, amikor autentikus”? Oktatás és nevelés ellentmondásos kapcsolata a 21. században
Kocsis Zsófia Debreceni Egyetem Student employment as a possible factor of drop-out
Hallgatói munkavállalás határon innen és túl
Korényi Róbert Szent István Egyetem A hosszútávú életcélokban megjelenő különbségek összehasonlítása református és állami középiskolás diákoknál
Kovács Cintia Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar Az óvoda-iskola átmenet kihívásai
IKT az oktatásban jellegű programok és fejlesztések az MTTK-n
Kovácsné Duró Andrea ME BTK Tanárképző Intézet Versenyek, vizsgák, vélemények. Gyakorló pedagógusok tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében
Ludányi Zsófia Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék / MTA Nyelvtudományi Intézet A társas deixis szocializációs mintái az óvodai báb- és drámajátékban. Egy óvodapedagógus-képzésben zajló kísérlet tanulságai
Lőrincz Andrea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Iskolára ítélve
Lőrincz Gábor Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék A magyar nyelv szókészletének rétegződésével kapcsolatos tananyagrészek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban
Makó Ferenc ÓbudaiEgyetem - Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Mérnöktanár hallgatók munkaadói megelégedettség vizsgálata
Makrai Kata ME BTK Tanárképző Intézet Mit kezdjünk a mítoszokkal? – Az otthoni és iskolai szexuális nevelés eredményessége egy tanoda meglátása szerint
Márkus Edina Debreceni Egyetem A szakmai tanárképzés hallgatói összetétele Magyarországon
Mgr. Osovics Yvette, PhD. Selye János Egyetem - Komárom, Szlovákia Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató-nevelő folyamatban
Mgr. Tóth-Bakos Anita Selye János Egyetem Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszék A „Lemorzsolódás” kutatás pilot vizsgálatának részeredményei a SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszékén
Nagy Melinda Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Biológia Tanszék, Komárom, Szlovákia Az önreflexió szerepe a környezeti nevelés gyakorlatában
Namesztovszki Zsolt Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar Az óvoda-iskola átmenet kihívásai
IKT az oktatásban jellegű programok és fejlesztések az MTTK-n
Némety Alexandra Selye János Egyetem A nyelvi kontaktushatás előfordulásának okai a szlovákiai magyar anyanyelvű diákoknál
PaedDr., PhD. Nagy Melinda J. Selye University, Faculty of Education, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, Slovak Republic  
Pallay Katalin Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education – Berehove The Process of Applying the Bologna Process in Post-soviet Ukraine
Pásztor Rita Partiumi Keresztény Egyetem A lemorzsolódás helyzete Bihar megye köz- és speciális oktatási intézményeiben
Pletl Rita Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar Ismeretszerzés és alkotás képessége a problémamegoldásban
Plonicky Tamás Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola A szlovákiai magyar általános iskolások olvasási szokásai
Pogátsnik Monika Óbudai Egyetem A szakmaválasztás motivációi a műszaki szakgimnazisták és egyetemisták körében végzett kvalitatív kutatás tükrében
Popescu Dan Horațiu Partium Christian University Oradea The target language as mediator
Source and target languages as mediators between cultures
Pribék László Eszterházy Károly Egyetem Adatredukció kvalitatív elemzési térben
Sanda István Dániel Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Practical questions of training technical teachers
Simon Szabolcs Selye János Egyetem Tanárképző Kar Iskolaválasztást befolyásoló tényezők három csallóközi településen – Bakán, Felbáron és Bősön
Soós Emese II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász Gyógynövényismeret oktatása a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakos hallgatóinak egészségfejlesztési programjában
Strédl Terézia Selye János Egyetem Komárom, Szlovákia A felsőoktatás dilemái Szlovákiában
Szabó Barbara Debreceni Egyetem A szakmai tanárképzés hallgatói összetétele Magyarországon
Szállassy Noémi Babeș-Bolyai University, Department of Pedagogy and Applied Didactics, Cluj-Napoca, Romania Sustainability education with sensitizing project among Transylvanian and Hungarian teacher training students
Székedi Levente Partiumi Keresztény Egyetem A Partiumi Keresztény Egyetem akadémiai közösségének digitális kompetenciái
Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet A pályaszocializáció felsőoktatási lehetőségeinek vizsgálata a Sapientia EMTE hallgatói körében
Szűcs Enikő Debreceni Egyetem, Nagyváradi Állami Egyetem A református vallásoktatás szerepe a vallásos nevelésben Bihardiószegen
Takács István Miskolci Egyetem, BTK, Tanárképző Intézet  
Tolnai Timea Katalin Debreceni Egyetem, Nagyváradi Állami Egyetem A református vallásoktatás szerepe a vallásos nevelésben Bihardiószegen
Vári Nikoletta Debreceni Egyetem Az észlelt társas támasz, a motiváció és az észlelt énhatékonyság vizsgálata - Egy hat alkalmas tréning hatásvizsgálatának bemutatása
Veresné Valentinyi Klára Szent István Egyetem  
Végh Ágnes Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Nehéz, vagy nem nehéz, esetleg egyre nehezebb a matematika a gazdasági képzésen, és miért?
Neveljen-e vagy oktasson az egyetemi oktató?
Vida Barbara Selye János Egyetem A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila Odakint sötétebb című regényében (doboztankönyv-fejezet)
Zakota Zoltán Partium Christian University Challenges of interactive learning environments and user-generated contents in education
The Process of Applying the Bologna Process in Post-soviet Ukraine