Résztvevők 2017

A konferencia regisztrált résztvevőinek listája:

Résztvevő neve Intézmény neve  Előadásának címe
Baranyai Tünde Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szatmárnémeti Romániai, magyar nyelvű matematika tankönyvek vizsgálata az új tanterv szempontjából
Bartha Krisztina Partiumi Keresztény Egyetem Szövegértés – az eredményesség előfeltétele a tanítóképzésben
Bánffi-Benedek Andrea Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Multimedia Usage in Learning and Teaching Foreign languages
Biró A. Zoltán Sapientia - EMTE, Csíkszereda Digitális nyelv – anyanyelv
Bodó Julianna Sapientia - EMTE, Csíkszereda Iskolás gyerekek otthoni internethasználata – szülői ellenőrzés és együttműködés
Borbély Julianna Partiumi Keresztény Egyetem Training Effective Teachers: On the Need of Self-Reflection in ELT Course at Partium Christian University
Boros-Konrád Erzsébet Partiumi Keresztény Egyetem - Nagyvárad Énekművészet-pedagógia
Bökös Borbála Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Experiential Methods in English Teaching
Buda András Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Az iskolai IKT használat akadályai
Budai Gábor Dunaújvárosi Egyetem Reasons for learning failures in secondary education
Csillik Olga Budapesti Corvinus Egyetem Az innovatív tanári magatartás támogatásának lehetőségei a felsőoktatásban
Czékman Balázs Debreceni Egyetem Humántudományi Doktori Iskola ICT-supported problem-based learning: Possibilities of applying problem-based learning from primary school to higher education
Debrenti Edith Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad „Adjatok egy matematikai struktúrát, és csinálok belőle egy játékot”- A Dienes- módszer
Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központ Tanári kompetenciaelvárások a szakképzésben
Dr. Buda Mariann Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Intézet Digitális tananyagfejlesztés angol és holland nyelven hátrányos helyzetű diákok számára: MTA - DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport projekt
Dr. Daruka Magdolna Budapesti Corvinus Egyetem Az innovatív tanári magatartás támogatásának lehetőségei a felsőoktatásban
Dr. Illésné dr. Kovács Mária Miskolci Egyetem Adapting CLIL based NyIT learning method for L1 Hungarian adult learning groups
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Budapesti Corvinus Egyetem Tehetséghiány az oktatásban
Dr. Nádasi András János Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézet Humán teljesítménytechnológiai (HPT) fejlesztések és kutatások a tanárképzés területén
Dr. Sass Judit Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központ Tanári kompetenciaelvárások a szakképzésben
Dr. Simonics István Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Prezentációk alkalmazása a mentortanárok körében
Duchon Jenő Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Platformfüggetlen elektronikus oktatóanyag-fejlesztést biztosító keretrendszer használata e-learning alapú képzések esetén
Flach Richárd PTE Pszichológia Intézet A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértő viselkedés
Gergely Orsolya Sapientia EMTE, Társadalomtudományi Tanszék, Csíkszereda Okos kölykök? Székelyföldi tizenévesek az okostelefonok korszakában
Gombik Judit Klaudia Partiumi Keraszteny Egyetem Adult and professional education in the frame Romanian higher education
Hegyesi Franciska Óbudai Egyetem K-MOOC tapasztalatok hat félév távlatából
Holik Ildikó Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Kompetenciafejlesztési igények és lehetőségek a mérnökinformatikus hallgatók körében
Istók Béla Selye János Egyetem, Komárom Oktatásmozaikok a „gyakoritka” szóalkotás témaköréből
Karászi Zsuzsanna Partiumi Keresztény Egyetem Ne zárjuk ki a régit, de a kortárstól sem zárkózzunk el!
Kányádi Iréne Partiumi Keresztény Egyetem Vizuális nevelés az oktatásban és nemcsak...
Kártyás Gyula Óbudai Egyetem K-MOOC tapasztalatok hat félév távlatából
Kedves Tamás Róbert Partium Christian University Nyelvoktatás és a kétnyelvűsödés sajátosságai a szociolingvisztika tükrében Nagyváradon
Kékes Szabó Marietta Szegedi Tudományegyetem Atipikus gyermek - tipikus problémák. Kockázati tényezők és védőfaktorok a krízis megoldásával összefüggésben
Kocsis Katalin Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Helyesírás felsőfokon? – A szabályzat megújult, a hibák megmaradtak
Maior Enikő Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad ESP and Problem Based Learning
ICT-supported problem-based learning: Possibilities of applying problem-based learning from primary school to higher education
Makó Ferenc Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Mérnöktanárok munkaadói megelégedettség vizsgálata
Nagy Andrea Szent István Egyetem, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Az országos Komposztálás ünnepnapja longitudinális vizsgálata 2013-2016 közötti időszakban
Némety Alexandra Selye János Egyetem Segédanyagok a Petőfi-tananyag oktatásához
PaedDr. Nagy Melinda, PhD. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar  
Pásztor Enikő Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar A játékos idegennyelv tanulás óvodáskorban – a kisgyermek, mint idegennyelv tanuló
Pásztor Rita Gizella Partiumi Keresztény Egyetem A középfokú továbbtanulási szándékot meghatározó tényezők mikroszintű vizsgálata egy hátrányos helyzetű térségben
Plonicky Tamás Selye János Egyetem „Bezzeg azok a régi gyerekek” – olvasás és szövegértés a Z generáció diákjainál
Pogátsnik Monika Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar Környezeti tényezők hatása a pályatervezésre
Pribék László Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Udo Kuckartz empirikus szövegtípus-képző módszere, a különböző elemzési térjellemzőkből következtethető alkalmazási lehetőségek kvalitatív pedagógiai kutatásokban
Prof. Dr. Tóth Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Tanulási stílus vizsgálata a műszaki felsőoktatásban
Középiskolai tanulók térképzetének fejlettsége
Rostás Édua Miskolci Egyetem Okostelefon és okosnyelvtan a magyar nyelvtanórán – a nyelvi-hátránykompenzáció 21. századi lehetőségei
Adapting CLIL based NyIT learning method for L1 Hungarian adult learning groups
Sárosi-Blága Ágnes KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Internetezéshez és digitális eszközhasználathoz kapcsolódó kompetenciafejlesztési kérdések az iskolában
Somfalvi Zita Debreceni Egyetem Humántudományi Doktori Iskola ICT-supported problem-based learning: Possibilities of applying problem-based learning from primary school to higher education
Stark Gabriella Mária Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program A regionális kisebbségi pedagógustól a pragmatistáig: A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szatmári Tagozata végzőseinek pályakövetési vizsgálata
Stoicu-Crisan Renáta Partiumi Keresztény Egyetem Irodalom és film intermediális jelenségeinek vizsgálata
Szabó Fruzsina Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola ICT-supported problem-based learning: Possibilities of applying problem-based learning from primary school to higher education
Digitális tananyagfejlesztés angol és holland nyelven hátrányos helyzetű diákok számára: MTA - DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport projekt
Szabó József Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Az online szerepjátékok használata a debreceni fiatalok körében
Szabó Roland Partiumi Keresztény Egyetem Explaining English Grammar to Haters
Szabó-Thalmeiner Noémi Babes Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat A pedagógusi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a óvodapedagógus- és tanítóképzésben
Szász Antal Partiumi Keresztény Egyetem Korai iskolaelhagyás hazai trendjei a globális tendenciák tükrében
Szerdi Ilona Selye János Egyetem, Komárom A digitális kommunikáció témaköre az általános iskolai anyanyelvtankönyvekben
Székedi Levente Partiumi Keresztény Egyetem Innovatív módszerek a kommunikációelmélet és a médiakutatás oktatásában
Szklenka Patrik Miskolci Egyetem Okostelefon és okosnyelvtan a magyar nyelvtanórán – a nyelvi-hátránykompenzáció 21. századi lehetőségei
Tényi Heléna Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ A logikus gondolkodás fejlettségének vizsgálata a Vajdaságban
Tomory Ibolya Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ A szuahéli és angol nyelv használatának dilemmája a kelet-afrikai országok oktatásában
Tordai Zita Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Kompetenciafejlesztési igények és lehetőségek a mérnökinformatikus hallgatók körében
Tóth Béláné dr. habil Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ  
Virág Ádám Debreceni Egyetem Mobilitási csatornák és tanulási motiváció roma/cigány származású hallgatóknál
Wiedermann Katalin Apor Vilmos Katolikus Főiskola A K-MOOC keretein belül a művészettörténet online oktatása