Egészségügyi tanárképzés összefüggő gyakorlatának hallgatói elégedettség vizsgálata

Előadó: Sztojev-Angelov Ilona

Szerző bemutatkozása:

Jelenleg a Miskolci Egyetem-Egészségügyi Karának mesteroktatójaként dolgozom. Az egyetemen 2017 szeptemberében indult Egészségügyi tanár mesterképzésben a szakmai tantárgyakat oktatom és a kidolgozott  szakmatanári/egészségügyi tanári összefüggő tanítási gyakorlat módszertanának bevezetésében  és nyomon követésében  veszek részt.

Előadás absztrakt:

2017 szeptemberében indult a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán az Egészségügyi Karral közösen, karközi képzés keretében az Egészségügyi tanári mesterképzés.
A képzés fő célja, hogy egészségügyi szakterületen, a szakképesítés megszerzése során, az iskola rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és gyakorlati szakmai tantárgyak tanítására és az iskola egyéb pedagógiai feladatainak végzésére, ellátására képes tanárokat képezzen.
A mesterszak jelentős hallgatói létszámmal indult az első szemeszterben. A tanulmányaikat megkezdő hallgatók többnyire egészségügyi felsőoktatásban szerzett diplomával rendelkeztek, így képzésük folyamán a pedagógiai tudomány terület oktatása kapott hangsúlyosabb részt.
A képzés utolsó évében magas óraszámban kellett tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot teljesíteni a tanárjelölteknek, hogy kellő pedagógiai felkészültséget szerezhessenek a pedagógusi pályájukhoz.
Kutatásomat  a 2018/2019-es tanévben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán  végző egészségügyi tanár hallgatók körében végeztem, mely az tanítási és összefüggő egyéni iskolai  gyakorlatukon szerzett tapasztalataikra és elégedettségükre irányult.
A hallgatók elégedettségét kérdőíves módszerrel vizsgáltam, melyben a kérdések összeállításánál figyelembe vettem az egészségügyi tanári képzés kompetenciáit és a tanítási, valamint az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot szabályozó gyakorlat teljesítésére vonatkozó dokumentumot. A kérdések a tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat tapasztalataira vonatkoztak, azaz a szaktantárgyak tanítási és a pedagógusok tanítási időn kívüli tevékenységének a megvalósulására a gyakorlatuk folyamán.