Erdélyi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai összehasonlító megközelítésben

Előadó: Stark Gabriella Mária

Szerző bemutatkozása:

Kutatási területemet a pedagógusképzés és a tanulási útvonalak képezik. Közel 20 éve pedagógusképzésben dolgozom.

Előadás absztrakt:

Előadásomban az erdélyi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalait körvonalazom összehasonlító szemléletben, illetve a romániai (magyar) pedagógusképzés rendszerét és kontextusát vázolom föl a 2011–2016-os időszakban. Értelmezési keretemet a kisebbségi tanulási útvonalak képezik, illetve a regionális egyetem.
A romániai kisebbségi magyar pedagógusképzést két dimenzióban vizsgálom, két kutatási célt követve. Az intézményi dimenzió taglalásakor célom megvizsgálni és bemutatni a romániai kisebbségi pedagógusképzést. Az individuális dimenzió taglalásakor célom megvizsgálni és elemezni, kik a kisebbségi magyar pedagógusjelöltek, milyenek a pedagógusjelöltek kisebbségi tanulási útvonalai. A két dimenzió makro-, mezo- és mikroszintjeinek taglalásával képet szeretnék rajzolni egyrészt a romániai kisebbségi pedagógusképzésről, másrészt az erdélyi kisebbségi pedagógusjelöltek tanulási útvonalairól (összehasonlító szemléletben).
Vizsgálatom során több módszer kombinációját alkalmaztam az árnyaltabb kép megrajzolása végett. Az intézményi dimenzióban a dokumentumelemzés módszerére alapoztam, az individuális dimenzióban pedig a survey módszerére (kérdőíves lekérdezés és interjú). Az individuális dimenzióban több adatbázist használtam: TESSCEE II. 2014 (makroszint), PADI 2015 (mezoszint), SM Alumni 2016 (mikroszint).
A kutatási kérdések megválaszolása során a pedagógusképzést mint sajátos kisebbségi tanulási útvonalat azonosítottam be. A pedagógushallgatók nagy része tisztán kisebbségi tanulási útvonalat járt be, mely a pedagógusképzésben csúcsosodott ki; de az élethosszig tartó tanulás elve alapján ezek a tanulási útvonalak folytatódnak. Az értelmezési keretemben a beazonosított kisebbségi tanulási útvonalak tanítási útvonalakká váltak.
    A regionális kisebbségi egyetem gondolata is igazolást nyert, a vizsgált intézmények (BBTE PADI, Szatmári Kihelyezett Tagozat) magukon hordozzák a regionális egyetem főbb ismérveit, a kisebbségi oktatás alulreprezentáltságát kompenzáló eljárások révén; illetve ama tény révén, hogy a pedagógushallgatók jelentős része a lakóhelyéhez közel szeretne anyanyelvén tanulni egy magasabb presztízsű intézményben.