A tanítói pálya választásának motivációja romániai magyar hallgatók esetében

Előadó: Domján Mária-Katalin

Szerző bemutatkozása:

A PKE-n tanársegédként dolgozom, a BBTE Pszichológia karán végzem doktori tanulmányaim. Az elmúlt években főként a tanítóképzős hallgatók pályaválasztási motivációjának feltérképezésére irányuló kutatásokat végeztem.

Előadás absztrakt:

Jelen kutatás a tanítóképzős hallgatók pályaválasztási motivációit vizsgálja a Helen M. G. Watt és Paul W. Richardson (2007) által kidolgozott A tanítói/tanári pálya választását befolyásoló tényezők skálája (Factors Influencing Teaching Choice Scale) segítségével.
A kutatás során összevetettük a hallgatók által szabadon megfogalmazott motivációs tényezőket a skála által feltérképezni kívánt meghatározott pályaválasztást befolyásoló tényezőkkel és kiválasztottuk a pályaválasztás hátterében álló legnépszerűbbeket, melyek magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy tanulmányaik során miért tartanak ki a hallgatók a választott pedagógusi pályára készülés mellett, annak ellenére, hogy gyakran megterhelőnek tartják a sokrétű felkészülést, a segédanyagok elkészítését és az egyensúlyteremtést a külső és belső elvárásoknak való megfelelésben.