Pedagógusok helyi társadalmi szerepvállalása Erdély vidéki és városi iskoláiban

Előadó: Sárosi-Blága Ágnes

Szerző bemutatkozása:

A KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának szociológus munkatársa, a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programjának doktorjelöltje. Fontosabb kutatási témák: a székelyföldi vidékfejlesztési folyamatok elemzése, rurális térségek fejlődési lehetőségei és korlátai, együttműködések és innováció, a lokális identitás és a vidéki elitek fejlesztéspolitikai szerepe.

Előadás absztrakt:

A pedagógusok társadalmi szerepe általános értelemben nagyon komplex, sokkal több mint oktatás és nevelés. A pedagógusok nagyon fontos szerepet töltenek be a közösségi élet szervezésében és ilyen értelemben a helyi közösségfejlesztésben, utánpótlás nevelésben. Az Erdély magyar tannyelvű iskoláiban oktató pedagógusok szerepe a kisebbségi létből adódóan sokkal komplexebb a többségi társadalomban oktató pedagógusok szerepéhez képest (íratlan, indirekt,  például anyanyelvápolási, kultúraátadási funkciók).
Ezzel a témakörrel vidéki és városi környezetben egyaránt fontos foglalkozni, de figyelembe kell venni azt, hogy valószínű más jellegű kihívásokkal szembesülnek a városi és vidéki oktatók (eszközellátottsági különbségek, eltérő környezet, más szülői elvárások stb.) Éppen ezért feltételezzük, hogy a helyi társadalmi szerepvállalás vidéki környezetben hangsúlyosabban érvényesül, és a városi környezetben oktató pedagógusokhoz képest eltérő formában mutatkozik meg, de mindkettőben fontos. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódóan, az előadásban azt a kérdést vizsgálom, hogy Erdély magyar tannyelvű iskoláiban oktató pedagógusok körében, az alapján, hogy valaki vidéki vagy városi iskolában dolgozik, vannak-e különbségek a helyi társadalmi szerepvállalás fontosságának megítélésében olyan területeken, mint a (1) helyismeret, településtörténet, (2) történelmi tudat megalapozása, erősítése, (3) az anyanyelv ápolása, védelme, (4) szerepvállalás a város/falu életében (rendezvényekkel), (5) a nemzeti kultúra átadása.
A kérdés elemzését az a pedagógusok körében végzett Erdély szintű adatfelvétel teszi lehetővé, amelyet a KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízására valósított meg 2017-2018 periódusban. A kutatás több problématerület vizsgál: a pályaválasztás tényezői, pályaelhagyási tervek, a szakmai, anyagi helyzet megítélése, a pedagógusszerepnek a kisebbségi helyzetből adódó specifikumai, a szakterület helyzete, képzési opciók, a pedagógusszerep társadalmi megítélése, az IKT tartalmak/eszközök iskolai használata, az iskola működésének megítélése, a pedagógusszerep jó működtetésének feltételei. A felsorolt problématerületek közül jelen előadás az erdélyi pedagógusok attitűdjein keresztül, a helyi társadalmi szerepvállalás lehetőségeinek és feltételeinek elemzésével foglalkozik vidéki és városi környezetben.